home BIP
ZAJĘCIA STAŁE

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży  tel.  261-413-821
Dziecięca grupa wokalna „Salutki” - wtorki godz. 17.30
Młodzieżowy Zespół Wokalny „Rogatywki”  - środy godz. 17.30
Młodzieżowy Zespół Estradowy „Błękitne berety”  - poniedziałki 17.00, czwartki godz. 16.00
Zajęcia taneczne HULA
Rytmika - środy  godz. 17.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci tel.  261-413-552
Dziecięca grupa plastyczna  6-10 lat

Zajęcia dla dorosłych

Zajęcia wokalne - piątki  godz. 12.00  
zapisy tel. 261-413-821
Zajęcia taneczne dla seniorów
Koło Miłośników Komiksu - zapisy tel.  261-413-567
Koło szaradzistów
Koło wędkarskie - wg oddzielnego planu
Koło brydżowe - czwartki godz. 10.00
Capoeira - wtorki  godz.  17.00 - tel. 506-517-351
Ćwiczenia fit cardio -   godz. 16.00
Ćwiczenia wzmacniające - poniedziałki godz. 18.00
Ćwiczenia zdrowy kręgosłup - poniedziałki  godz. 16.00