home BIP
ZAJĘCIA STAŁE

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży  tel.  261-413-821
Dziecięca grupa wokalna „Salutki”
Młodzieżowy Zespół Wokalny „Rogatywki”
Młodzieżowy Zespół Estradowy „Błękitne berety”
Zajęcia taneczne tel. 261-413-552
Koło taneczne dla dzieci
Zajęcia plastyczne dla dzieci tel.  261-413-552
Dziecięca grupa plastyczna  6-11 lat

Zajęcia dla dorosłych

Zajęcia wokalne - piątki  godz. 12.00  
zapisy tel. 261-413-821
Zajęcia taneczne dla seniorów - czwartki godz 13.00
Koło Miłośników Komiksu - zapisy tel.  261-413-567
Koło szaradzistów - czwartki godz. 17.00
Koło wędkarskie - wg oddzielnego planu
Koło brydżowe - czwartki godz. 10.00
Capoeira - wtorki, czwartki  godz. 18.00 - tel. 506-517-351
Ćwiczenia fit cardio - wtorki  godz. 16.00
Ćwiczenia wzmacniające - poniedziałki godz. 18.00
Ćwiczenia zdrowy kręgosłup - czwartki godz. 10.00
Nordic Walking - środy godz. 10.00 - tel. 261-413-552